Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Presentaties en Workshops

Het AMLC heeft zich onder meer als doel gesteld dat partijen over adequate vakkennis en expertise beschikken om witwassen te onderkennen en optimaal te bestrijden. Dit proberen we te bereiken met verschillende activiteiten, waaronder het geven van presentaties, workshops en jurisprudentiebesprekingen. In beginsel geven we dergelijke presentaties in het kader van een samenwerking, en niet als ‘los’ evenement. Verzoeken voor presentaties en voorstellen voor samenwerking kunnen gemaild worden naar AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl. Verzoeken worden aan de hand van beschikbare capaciteit en de doelgroep beoordeeld.