Ga direct naar de inhoud

Witwasindicatoren

Publicatiedatum 05-03-2018

Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren. In dit product zijn de door de FIU gepubliceerde typologieën opgenomen. Daarnaast is een overzicht per onderwerp gemaakt van feiten van algemene bekendheid (afkomstig uit jurisprudentie) en overige indicatoren. Dit overzicht is niet limitatief, er zijn nog vele andere indicatoren en feiten van algemene bekendheid te vinden die ook gebruikt kunnen worden. Daarnaast is een lijst van FATF-rapportages opgenomen.

Witwasindicatoren april 2020

In het handboek indicatoren voor witwassen en terrorismefinanciering voor medewerkers Belastingdienst (versie 2019) staan witwasindicatoren gerangschikt naar een aantal categorieën:

  • natuurlijke personen (niet-winst)
  • kantoortoets en voorbereiding controle
  • ondernemingen
  • liefdadigheidsinstellingen en buitenlandse rechtspersonen
  • vastgoed
  • contant geld
  • cryptovaluta
  • internationale handelsstromen
  • leningen
  • zakelijke dienstverleners (juridisch, financieel, trustkantoren).

Primaire doelgroep van dit handboek (opgesteld in OESO-verband) zijn de medewerkers van belastingdiensten die tijdens de uitvoering van boekenonderzoeken en het doen van kantoortoetsen indicatoren van ongebruikelijke of verdachte transacties of activiteiten kunnen tegenkomen. Maar de indicatoren kunnen uiteraard ook gebruikt worden door andere toezichthouders of door rechercheurs die zich bezighouden met witwasonderzoeken.