Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC

Witwasindicatoren

Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren. Dit product geeft een opsomming per categorie. De typologieën zijn die zoals deze momenteel door de FIU zijn gepubliceerd. De feiten van algemene bekendheid zijn afkomstig van de jurisprudentie. De opsomming van overige indicatoren geeft een overzicht van veel gebruikte indicatoren. Dit overzicht is niet limitatief, er zijn nog vele andere indicatoren en feiten van algemene bekendheid te vinden die ook gebruikt kunnen worden. Daarnaast is een overzicht van FATF-rapportages opgenomen.

Witwasindicatoren.pdf

In het handboek indicatoren voor witwassen en terrorismefinanciering voor medewerkers Belastingdienst (versie 2019) staan witwasindicatoren gerangschikt naar een aantal categorieën:

  • natuurlijke personen (niet-winst)
  • kantoortoets en voorbereiding controle
  • ondernemingen
  • liefdadigheidsinstellingen en buitenlandse rechtspersonen
  • vastgoed
  • contant geld
  • cryptovaluta
  • internationale handelsstromen
  • leningen
  • zakelijke dienstverleners (juridisch, financieel, trustkantoren).

Primaire doelgroep van dit handboek (opgesteld in OESO-verband) zijn de medewerkers van belastingdiensten die tijdens de uitvoering van boekenonderzoeken en het doen van kantoortoetsen indicatoren van ongebruikelijke of verdachte transacties of activiteiten kunnen tegenkomen. Maar de indicatoren kunnen uiteraard ook gebruikt worden door andere toezichthouders of door rechercheurs die zich bezighouden met witwasonderzoeken.