Go directly to content
Naar de homepage

Witwasindicatoren

Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren. Dit product geeft een opsomming per categorie. De typologieën zijn die zoals deze momenteel door de FIU zijn gepubliceerd. De feiten van algemene bekendheid zijn afkomstig van de jurisprudentie. De opsomming van overige indicatoren geeft een overzicht van veel gebruikte indicatoren. Dit overzicht is niet limitatief, er zijn nog vele andere indicatoren en feiten van algemene bekendheid te vinden die ook gebruikt kunnen worden. Daarnaast is een overzicht van FATF-rapportages opgenomen.

Witwasindicatoren.pdf

In het handboek indicatoren voor witwassen voor medewerkers Belastingdienst staan witwasindicatoren gerangschikt naar een aantal categorieën:

  • natuurlijke personen (niet-winst)
  • kantoortoets en voorbereiding controle (winst)
  • uitvoering controle (winst)
  • indicatoren voor vastgoed
  • indicatoren voor contant geld
  • indicatoren voor internationale handelsstromen
  • indicatoren voor leningen
  • indicatoren vrije beroepsoefenaren

Deze indicatoren kunnen gebruikt worden door medewerkers van de Belastingdienst maar uiteraard ook door andere toezichthouders of door rechercheurs die zich bezighouden met witwasonderzoeken.