Ga direct naar de inhoud

Wat willen wij bereiken?

Publicatiedatum 27-03-2020

Witwassen is een bedreiging voor onze samenleving en kan ons financiële stelsel ernstig verzwakken. Jaarlijks gaat het wereldwijd om miljarden. Witwasbestrijding is dus essentieel, maar niet eenvoudig. Want witwassen kent vele vormen en overstijgt landsgrenzen. Witwasbestrijding is actueler dan ooit. In de media is er regelmatig aandacht voor de rol van poortwachters die financiële producten aanbieden. Ook laten verschillende onderzoeken de urgentie van witwasbestrijding zien en speelt het een grote rol in de ondermijningsaanpak. Het AMLC heeft als samenwerkingsverband van publieke en private partijen de ambitie om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Dit doen we door ieders kennis en expertise samen te brengen; via projecten kan dit leiden tot concrete opsporingsonderzoeken, het inzichtelijk maken van nieuwe fenomenen, het formuleren van nieuwe indicatoren etc. Zo beschermen we samen het financiële stelsel. Om dit te bereiken is het AMLC altijd in beweging en richt het zich op veranderende doelen en omstandigheden.

Hoe doen wij dit?

Het AMLC werkt met thema’s om focus en prioritering aan te brengen in haar activiteiten. Op deze wijze geven we gericht vorm aan de witwasbestrijding en krijgen we zicht op zogenaamde blind spots. Voor 2020 zijn onderstaande thema’s vastgesteld:

Werkt u bij een organisatie die te maken heeft met één van deze thema’s en wilt u er meer over weten? Of wilt u verkennen of samenwerken met ons en onze partners op een bepaald thema nuttig is? Neemt u dan contact op met ons.

Lees meer 'over het AMLC'