Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Wall of shame

Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in Finland het risico om op een openbare lijst terecht te komen wanneer ze zich  niet houden aan de voor hen geldende anti-witwasregels. Met deze lijst wordt getracht om de instellingen aan te sporen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Hoewel we in Nederland niet letterlijk een wall of shame kennen, is het niet ongebruikelijk dat toezichthouders gebruik maken van de mogelijkheid om te publiceren over een opgelegde maatregel. Zo maakt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gebruik van verschillende maatregelen om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. De Wet financieel toezicht (Wft) geeft de AFM de bevoegdheid om een voornemen tot of een daadwerkelijke boeteoplegging te publiceren. Naast deze maatregelen heeft de AFM ook de mogelijkheid om een openbare waarschuwing in een persbericht te publiceren. Onder bepaalde omstandigheden kan openbaarmaking worden uitgesteld of anoniem plaatsvinden.

Net als de AFM kan ook De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van de Wft de ingezette handhavingsmaatregelen en bestuurlijke sancties openbaar maken. Het uitgangspunt voor DNB is dat bestuurlijke sancties volledig openbaar worden gemaakt. Natuurlijk bestaan er enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als openbaarmaking van een bestuurlijke sanctie de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.

Met het publiceren van de schikking met ING heeft ook het OM gekozen voor de publiciteit. De schikkingsovereenkomst is in zijn geheel gepubliceerd, wat zelfs een voorwaarde was om te komen tot de uiteindelijke schikking. Door de publicatie is voor iedereen te lezen hoe de schikking tot stand is gekomen. Het geeft een actueel beeld van hoe we in Nederland met dit soort zaken omgaan, waarbij de maatschappelijke verontwaardiging een belangrijke rol speelde in de afweging voor het besluit van publicatie.

Mocht je het volledige Finse artikel willen lezen klik dan hier.

Op deze pagina