Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Weigering zakelijke rekening coffeeshop

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:358

In deze zaak draait het om de vraag of ING mocht weigeren om een zakelijke rekening te open voor een coffeeshop. ING stelt dat het verstrekken van een zakelijke rekening onacceptabele risico’s meebrengt en dat op basis van het cliëntenonderzoek ING het vertrouwen in de eiser heeft verloren. Daarnaast beroept ING zich op haar contractsvrijheid.

De rechtbank is van oordeel dat op basis van de uitkomsten van het cliëntenonderzoek ING de bankrelatie niet had mogen weigeren. ING legt een ongerechtvaardigde link tussen een schietincident en de betrokkenheid van eiser bij criminele activiteiten. Het schietincident lijkt namelijk onderdeel van een breder probleem en niet een aan eiser gerelateerd incident. Daarnaast zijn er onvoldoende aanwijzingen dat de coffeeshop een integriteitsrisico meebrengt. De Bibob-toets is steeds positief uitgevallen en in het onderzoek van de registeraccountant zijn geen onregelmatigheden gebleken. Dat er grote contante stortingen op de privérekening van eiser zijn binnengekomen, is het gevolg van het feit dat hij geen zakelijke rekening heeft waardoor zijn klanten contant moeten betalen. Het inzetten van zijn privérekening voor zakelijk gebruik is begrijpelijk, volgens de rechtbank. Ook het feit dat zijn broer van de pinpas en pincode van eiser gebruikt heeft gemaakt is niet onbegrijpelijk. Eiser zat wegens de corona-crisis namelijk zelf voor langere tijd vast in het buitenland en het contante geld moest wegens de veiligheids- en praktische problemen wel gestort worden.

De contractsvrijheid is volgens artikel 4:71f Wft niet onbegrensd. Het is in Nederland onmogelijk om bedrijfsmatige activiteiten te ontplooien zonder toegang te hebben tot het betalingsverkeer. Een bank kan daarom onder bijzondere omstandigheden worden verplicht een contractuele relatie aan te gaan met een rechtspersoon. Dit kan met name van systeembanken worden gevergd. Maar de coffeeshophouder heeft niet voldoende aangetoond dat hij bij andere banken niet terecht kan. Tijdens de zitting heeft eiser e-mailcommunicatie met ABN AMRO Bank getoond waaruit blijkt dat zijn verzoek tot een zakelijke rekening is afgewezen. De reden hiertoe is niet duidelijk. Eiser heeft nagelaten om een zakelijk rekening bij de andere systeembanken, zoals Rabobank en SNS Bank aan te vragen. De rechtbank stelt dat eiser aannemelijk moet maken dat alle banken met een cruciale positie in onze samenleving een bankrelatie weigeren. Eiser dient hiertoe met stukken te onderbouwen dat hij bij deze drie banken een aanvraag heeft gedaan en dat hij de door deze banken gestelde vragen heeft beantwoord, maar dat deze hem desondanks als zakelijke klant hebben geweigerd. Nu eiser dat niet heeft gedaan, is niet aannemelijk gemaakt dat eiser bij geen andere bank terecht kan en dus verstoken blijft aan het betalingsverkeer. Hierom is de weigering van ING op dit moment niet onrechtmatig en mag ING eiser een klantrelatie weigeren.

Deel deze pagina