Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wetenschap witwassen (autohandel of drugsgeld)

Gerechtshof Den Haag 15 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2291

In deze zaak wordt verdachte vrijgesproken van het witwassen van bitcoins en geld, omdat volgens het hof niet kan worden bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de bitcoins en het geld uit enig misdrijf afkomstig zijn.

De verdachte heeft op momenten de beschikking gehad over prepaid debetkaarten met bitcoins erop. Op verzoek van de medeverdachte heeft zij een aantal keer geld opgenomen, waarna zij dit moest afstaan aan de medeverdachte. De medeverdachte gaf opdrachten aan verdachte en was degene die bepaalde wat er met het geld op de prepaid debetkaart gebeurde. De verdachte heeft de kaart gebruikt voor tankbeurten van haar auto die zij van de medeverdachte had gekregen.

Ze heeft consequent ontkend te hebben geweten dat het geld op die debetkaart afkomstig was van drugshandel en heeft verklaard niet beter te weten dan dat het geld door de medeverdachte was verdiend met zijn autohandel. Volgens het hof is niet vast komen te staan dat dit anders was. Daarbij betrekt het hof dat de bedragen waar het om gaan niet zodanig groot zijn dat deze verklaring ongeloofwaardig is. Daarom kan volgens het hof niet vastgesteld worden dat verdachte wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de bitcoins en geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf. De verdachte wordt vrijgesproken.

Wetenschap is een belangrijk te bewijzen onderdeel van de delictsomschrijving van witwassen. Een verdachte hoeft geen wetenschap te hebben van een aanwijsbaar onderliggend gronddelict (hier drugshandel), maar moet wel wetenschap hebben dat het geld en de bitcoins uit enig misdrijf afkomstig zijn. Dat blijkt doorgaans uit feiten en omstandigheden, zoals het feit dat een verdachte een luxe leven leidt, zonder dat dit kan worden verklaard op basis van inkomen of vermogen. Of in zaken rondom geldezels wordt dit vaak afgeleid uit het feit dat iemand een vergoeding ontvangt voor het afstaan van een bankpas. Op basis daarvan weet iemand dat het bankpasje niet wordt gebruikt voor legale doeleinden.

Volgens het hof zijn dergelijke omstandigheden hier niet aanwezig. Het is voor de lezer onduidelijk waarom, omdat het arrest zeer summier is. Verder is op basis van het arrest onduidelijk wat het hof bedoelt met de zinsnede dat de bedragen niet zodanig groot zijn. Volgens de tenlastelegging gaat het om 831,50 bitcoins. De waarde van 1 bitcoin is momenteel ongeveer € 34.820. Daarnaast gaat het volgens de tenlastelegging om een witgewassen bedrag van 714.282,43 euro. Ook wordt er niet ingegaan op de auto die verdachte van medeverdachte heeft gekregen (en wat voor auto dit precies is).