Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen

Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258
Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, dat geen (verscherpt) cliëntonderzoek is verricht en dat is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden. Het administratiekantoor is het hier niet mee eens. De rechtbank oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat het kantoor tijdig, dus voor aanvang van de zakelijke relatie, heeft voldaan aan de verplichting tot identificatie en verificatie. Op de kopieën is immers niet vermeld wanneer de identificatie heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van de monitoringsverplichting en de eis van verscherpt cliëntenonderzoek oordeelt de rechtbank dat uit het dossier is gebleken dat de administratie verre van compleet was en dat het kantoor had moeten doorvragen naar stukken over een hypotheek in het buitenland. Ten aanzien van de meldingsplicht overweegt de rechtbank dat er sprake was van een omzet die voor meer dan de helft uit contanten bestond, dat er tegenover de omzet geen inkoopfacturen stonden en er na september 2014 geen omzet meer is gefactureerd. Omdat het gaat om klanten in de bouwsector had het kantoor hierin aanleiding moeten zien om een melding te maken van ongebruikelijke transacties. Er was sprake van subjectieve indicatoren om te veronderstellen dat de transacties verband hielden met witwassen. In de specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren staan namelijk de volgende voorbeelden om ongebruikelijke transactie te herkennen: de cliënt met voorkeur voor contant geld, het ongebruikelijk patroon van het betaalverkeer en de onverklaarbare discrepantie tussen geld en goederenstroom. De rechtbank verklaart het beroep tegen het besluit van Bureau Financieel Toezicht daarom ongegrond. Wil je meer weten over hoe je bedrijfstypologieën kunt gebruiken om witwassen te herkennen? Luister dan naar onze podcast over bedrijfstypologieën waarin we onder andere stilstaan bij het verband tussen inkoop en omzet en geld en goederenstroom.

Deel deze pagina