Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Erfenis uit Colombia

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088

Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA aangetroffen. Het gaat om een totaalbedrag van € 21.700 in coupures van € 20, € 50 en € 500. In een kast werd nog eens € 1.000 gevonden in coupures van € 10. Dit geldbedrag kan niet worden verklaard op basis van het inkomen of vermogen van verdachte. Op basis van deze omstandigheden is een witwasvermoeden gerechtvaardigd volgens het hof en daarom mag een concrete verifieerbare verklaring van de verdachte worden verlangd voor de herkomst van het geld.

Verdachte heeft verklaard dat het geld afkomstig is van een erfenis van zijn vader in Colombia die in 2001 of 2002 is overleden. Dit geld is als schadevergoeding aan zijn vader toegekend door een Colombiaanse rechter vanwege aansprakelijkheid van een ziekenhuis wegens het overlijden van zijn vrouw (de moeder van verdachte). Het ging om 550 miljoen peso’s die verdachte pas in 2017 zou hebben geërfd, omdat het proces over het toekennen van de schadevergoeding aan de vader van verdachte zo lang duurde. Het geld in Peso’s zou verdachte hebben omgeruild met zijn nicht die woonachtig is in Spanje. Zij had dit geld nodig in Peso’s in Colombia en verdachte wilde het geld in euro’s. Daarom hebben zij dit geruild in Spanje. Verdachte heeft het geld met de auto naar Nederland vervoerd. Zijn nicht heeft deze verklaring in grote lijnen bevestigd. Een deel van het geld heeft verdachte gebruikt en een deel heeft hij opgeslagen in zijn plafond. Hij heeft het geld niet bewaard bij een bank en niet opgegeven bij de Belastingdienst, omdat hij daar een schuld had. Het Colombiaanse vonnis uit 2017 is door verdachte overgelegd en is vertaald in het Nederlands.

Volgens het hof is de verklaring van verdachte concreet, verifieerbaar en op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijk. Het OM heeft gewezen op verschillen tussen de verklaring van verdachte en zijn nicht, maar het hof is van oordeel dat de verklaringen in de kern overeenkomen. De verschillen zijn op detailniveau en gaan over de aangetroffen coupures en kunnen volgens het hof worden verklaard door tijdsverloop. De verschillen zijn niet dusdanig dat de verklaring van verdachte zonder meer als ongeloofwaardig terzijde kan worden geschoven. Het Openbaar Ministerie had nader onderzoek naar de verklaring kunnen verrichten volgens de rechter. Omdat dit onderzoek achterwege is gebleven, kan het hof niet buiten twijfel vaststellen dat het niet anders kan dan dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf. Er volgt vrijspraak van witwassen van dit geldbedrag.

Voor het witwassen van een ander contant geldbedrag (feit 1) en het voorhanden hebben van de drugs volgt wél een veroordeling.

Bij een witwasvermoeden wordt er een verklaring van de verdachte verlangd over de herkomst van het witwasvoorwerp. Of een dergelijke verklaring voldoende concreet en verifieerbaar en op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijk is en of vervolgens nader onderzoek noodzakelijk is, is soms lastig te bepalen. In dit geval kijkt het hof niet naar details in de verklaring van een getuige, maar naar het grote plaatje. De verdachte verklaart in grote lijnen consistent, de nicht verklaart in de kern overeenkomstig de verdachte (op kleine verschillen rond bedrag en coupures na, die kunnen worden verklaard door tijdsverloop) en het Colombiaanse vonnis waar verdachte aan refereert is ook overlegd. Het hof concludeert dan ook dat het onder deze omstandigheden 'niet buiten gerede twijfel kan vaststellen' dat het niet anders kan zijn dan dat het geld uit misdrijf afkomstig is.

Deel deze pagina