Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

FFIS rapport

In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die wereldwijd zijn ontstaan in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Nu, in maart 2019, is een vervolgstudie gepubliceerd: 'Expanding the Capability of Financial Information-Sharing Partnerships'.

Hierin worden de nieuwste ontwikkelingen rond die samenwerkingsverbanden beschreven. Daarnaast worden ontwikkelpunten benoemd waarmee de samenwerkingsverbanden slagvaardiger kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht gevraagd om de beleidsdoelen op het gebied van informatiedeling (publiek-privaat en privaat-privaat) te ondersteunen met 'legislative clarity'. Een actueel voorbeeld hiervan in Nederland is het door de minister van Financiën uitgesproken voornemen om de mogelijkheden van informatie-uitwisseling om de uitvoering van het cliëntenonderzoek effectiever te maken te onderzoeken, en te bekijken of aanpassing van regelgeving nodig is.