Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Gevolgen Brexit voor witwasbestrijding

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector. Hierin worden onder meer de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de witwasbestrijding besproken. Denk aan de verplaatsing van financiële bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk naar andere EU-landen. Sommige toezichthouders zullen nog niet zijn ingericht op een (mogelijke) hoos aan extra bedrijven waar ze toezicht op moeten houden. Het hele rapport met een beschrijving van nog veel meer risico’s is hier te lezen.