Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Kamervragen naam melder

Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld in het licht van de verhardende criminaliteit en de veiligheid van de melder. De minister gaf aan dat het voor de bruikbaarheid en daarmee de effectiviteit van OT-meldingen van belang is dat de op basis van die meldingen door FIU-Nederland verdacht verklaarde transacties voor strafrechtelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. Zonder vermelding van de bedrijfs- of kantoornaam van de meldende instelling in het strafdossier kan niet door de verdediging en de zittende magistratuur, worden getoetst op basis van welke specifieke informatie een opsporingsonderzoek is gestart.

Deel deze pagina