Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Laat afgelegde verklaring

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466

Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan.

Witwassen van het contante geldbedrag en het niet voldoen aan de aangifteplicht worden hem ten laste gelegd.

Witwasvermoeden

Omdat niet duidelijk is uit welk misdrijf het contante geld afkomstig is wordt het stappenplan witwassen toegepast. Volgens het hof is een vermoeden van witwassen zonder meer gerechtvaardigd vanwege de wijze waarop de verdachte het geld heeft vervoerd, de hoogte van het bedrag, de gebruikte coupures, het onjuist verklaren van de verdachte over de omvang van het geldbedrag op Schiphol en het feit dat de verdachte hiervan geen aangifte heeft gedaan. Op basis van het witwasvermoeden mag van verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft over de herkomst van het geld. 

Concrete, min of meer verifieerbare op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijke verklaring

Verdachte heeft tijdens zijn verhoor verklaard dat € 35.000 afkomstig is van een lening van een vriend en dat hij dit een week eerder heeft gekregen in een restaurant in een envelop. De naam van deze vriend wilde verdachte niet noemen. Daarnaast heeft hij €4.300,- ontvangen van een vriend waarvan hij de naam wel noemt, als terugbetaling op een lening. De overige € 9.000,- is eigen spaargeld. Over de rest zou hij beschikken doordat hij een auto heeft verkocht voor € 15.000,-. Ten aanzien van de leningen zou hij binnen een week bewijsstukken overleggen. De onderbouwing met stukken volgt echter pas in hoger beroep en bestaat uit emailberichten en bankafschriften. In een overgelegde e-mail, afkomstig van de vriend die geld zou hebben geleend, staat dat een bedrag van € 35.000 is opgenomen van de bedrijfsrekening. En uit de overgelegde bankafschriften blijkt dat dit bedrag is opgenomen.

Hoewel verdachte hiermee volgens het hof slechts beperkt inzicht heeft gegeven in de herkomst, en zijn verklaring veel vragen oproept, biedt de verklaring wel aanknopingspunten voor nader onderzoek door het Openbaar Ministerie.

“Niet kan worden gezegd dat deze verklaring op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is.”

Omdat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de €35.000 een legale herkomst heeft, volgt een vrijspraak van het witwassen daarvan.

Dat geldt echter niet voor het overige ten laste gelegde geldbedrag dat zou zijn verkregen door een auto te verkopen en uit spaargeld zou bestaan. Verklaringen hierover zijn op onderdelen wisselend en in een zeer laat stadium afgelegd en niet of onvoldoende onderbouwd volgens het hof. Zo is de verklaring over het spaargeld op geen enkele manier onderbouwd en ten aanzien van de auto ontbreekt een onderbouwing over de verkoopprijs, of deze aan verdachte is toegekomen en hoe er is betaald. Verdachte wordt daarom veroordeeld voor het witwassen van ruim € 13.030.

Hoewel wij net als het hof vraagtekens plaatsen bij de verklaring, laat dit arrest zien dat opsporing alert moet blijven op het moment dat er aanknopingspunten worden geboden om een verklaring te onderzoeken, ook al volgen deze aanknopingspunten pas in een zeer laat stadium. Het nalaten om onderzoek te verrichten kan dan resulteren in een vrijspraak voor witwassen.

Deel deze pagina