Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Makelaar/verhuurder van onroerend goed

Rechtbank Amsterdam, 25 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6768

In deze zaak werd in een woning een geldtelmachine, een vuurwapen en een contant geldbedrag gevonden van ruim € 350.000,-. De bewoner van de woning is veroordeeld voor het witwassen van het geld. Verdachte in deze zaak is makelaar en de verhuurder van de woning. Hij ontving de huur van deze woning elke maand contant (€2.000,-) en stortte dit vervolgens op zijn bankrekening.

De vraag die voorligt is of het geld dat aan verdachte is betaald afkomstig is van enig misdrijf en of de verdachte dit wist of had moeten weten. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een witwasvermoeden. De vervolgvraag is of verdachte een concrete verifieerbare verklaring heeft afgelegd, waarmee het witwasvermoeden kan worden weerlegt. Verdachte heeft verklaard dat de huurders een groothandel in textiel hadden, maar hij heeft geen documenten gezien over het bedrijf of het inkomen van de huurders. Deze verklaring is volgens de rechtbank niet concreet en verifieerbaar. Omdat aanwijzingen voor legale inkomsten van de huurder ontbreken, oordeelt de rechtbank dat het geld dat huurders aan verdachte betaalden van misdrijf afkomstig moet zijn geweest en dat verdachte dit had moeten vermoeden. Verdachte is verschillende malen gewaarschuwd voor het aannemen van contante betalingen en het witwasrisico dat hieraan kleeft. Daarnaast is hij erop gewezen dat hij onderzoek moet doen naar het inkomen van de huurders en had hij administratie moet bijhouden van de contante betalingen. Dit heeft de verdachte ondanks de waarschuwingen niet gedaan. Omdat verdachte had moeten vermoeden dat het geld afkomstig was uit een misdrijf wordt hij veroordeeld wegens schuldwitwassen.

Deze uitspraak laat zien dat verhuurders/makelaars van onroerend goed die de huur cash ontvangen, zonder dat duidelijk is dat het geld uit een legale bron komt, een veroordeling riskeren wegens (schuld)witwassen. Deze uitspraak is in lijn met een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de verantwoordelijkheid van een verhuurder met betrekking tot contante huurpenningen. Klik hier om meer te lezen hierover op onze website.