Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Mensenhandel gronddelict witwassen

Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het geval.

Hoge Raad 17 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1463
De verdachte gebruikte het met mensenhandel verkregen geld om te voorzien in zijn levensonderhoud, maakte reizen en kocht er goederen mee. De verdediging stelt dat sprake is van de kwalificatie-uitsluitingsgrond. Dat betekent, kort gezegd, dat de verdachte niet zou kunnen worden bestraft voor witwassen omdat hij niets heeft gedaan om zijn criminele opbrengsten veilig te stellen. Een verdachte die geld verwerft of voorhanden heeft, afkomstig uit een eigen gepleegd misdrijf, moet de criminele herkomst verhullen om te kunnen spreken van witwassen. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld een dief, die een gestolen goed voorhanden heeft, automatisch wordt bestraft voor witwassen. Hij heeft immers ook een voorwerp voorhanden afkomstig uit een misdrijf.

De begrenzing van witwassen op basis van de kwalificatie-uitsluitingsgrond gaat hier echter niet op. De kwalificatie-uitsluitingsgrond is namelijk alleen van toepassing op "voorhanden hebben" en "verwerven" en in beginsel niet op "omzetten" en "gebruik maken". De verdachte hier heeft het geld gebruikt (o.a. voor levensonderhoud). Daarom is hier wél sprake van witwassen.