Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

National Risk Assessment witwassen

Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd (klik hier). Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren en een NRA vaststellen. Deze verplichtingen komen voort uit de FATF-aanbevelingen.

In het NRA wordt geconcludeerd dat Nederland kwetsbaar is voor witwassen vanwege de open, op handel gerichte economie, de enorme en internationaal georiënteerde financiële sector en de omvang van de criminele opbrengsten uit fraude (waaronder belastingfraude) en illegale drugs. In de NRA wordt een rapport aangehaald van het Transcrime project IARM, waarin de witwasrisico’s voor Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn onderzocht. Daarin wordt vastgesteld dat in Nederland met name de sectoren kansspelen, horeca en kunst- en entertainment kwetsbaar zijn voor witwassen.

Voor de NRA is door experts een lijst samengesteld met de tien risico’s die de grootste potentiële impact hebben. Het misbruik van de diensten van banken wordt beoordeeld als het hoogste risico vanwege het vele geld dat er in deze financiële sector omgaat. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre het bestaande beleidsinstrumentarium weerbaarheid kan bieden tegen de risico’s.

De tien witwasrisico’s met de volgens experts grootste potentiële impact

Risico Niveau potentiële impact

(Schaal van 0-100)

Witwassen via financiële instellingen (met name banken)71 t/m 75
Witwassen via betaaldienstverleners61 t/m 70
Witwassen via trustkantoren
Witwassen via offshore vennootschappen
Witwasconstructies om verhuld waarde weg te zetten55 t/m 60
Trade-Based Money Laundering
Witwassen via fiscaal gedreven/complexe vennootschapsrechtelijke structuren
Witwassen via virtuele valuta
Witwassen door contant geld vanuit/naar Nederland te verplaatsen (al dan niet via ondergronds bankieren)
Witwassen via (inter)nationale beleggings- en of investeringsconstructies om waarde te verplaatsen

Het volledige document is hier te lezen.

Op deze pagina