Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Professionele facilitators

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan Blokland, Edward Kleemans en Melvin Soudijn.

Ze beschrijft dat er grofweg twee typen professionele witwasnetwerken in Nederland kunnen worden onderscheiden, namelijk die in de vastgoedsector en die rondom ondergronds bankieren. De grootste groep facilitators bestaat uit ondergronds bankiers, gevolgd door financieel adviseurs zoals boekhouders, accountants en (ex-)advocaten. De financieel adviseurs blijken sleutelposities te hebben in de witwasnetwerken en verschillende delen van het netwerk met facilitators uit andere groepen met elkaar te verbinden. Verder is gebleken dat facilitators met een meer centrale positie in het netwerk zich doorgaans bedrijfsmatiger gedragen; zij hebben meer (terugkerende) criminele contacten, komen vaker voor in zaken en hebben weinig/geen familierelaties.