Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Veroordeling witwassen na stappenplan

Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556

Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal ongeveer € 27.500,-. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte en zijn vrouw slechts inkomsten uit uitkeringen en toeslagen ontvangen. Aangezien er geen zicht was op een concreet gronddelict, is het stappenplan toegepast. Verdachte heeft zich bij de politie beroepen op zijn zwijgrecht. Op zitting in eerste aanleg heeft hij verklaard dat hij één van de horloges en de diamanten aan zijn zoon heeft gegeven voor zijn bruiloft en dat de hele familie hieraan heeft bijgedragen. Twee andere dure horloges heeft verdachte via marktplaats gekocht. Hiervan heeft hij aankoopbewijzen overgelegd. Het geld dat is aangetroffen in zijn kluis behoort volgens verdachte toe aan de familie van zijn schoonzoon. Dit geld was bedoeld om een bruiloft mee te betalen. De schoonzoon heeft dit bevestigd en heeft verklaard dat hij dit geld 15 jaar geleden heeft ontvangen van de verzekering in verband met het overlijden van zijn broer. In hoger beroep worden er niet vertaalde Italiaanse stukken overgelegd waaruit dit zou moeten blijken. Verder verklaart verdachte bij het hof dat hij de horloges en diamanten heeft gekocht met geld afkomstig uit een uitkering van de gemeente.

Het hof oordeelt dat het dossier geen bewijzen bevat die de aankoop van de horloges of diamanten onderbouwen. De door verdachte overgelegde aankoopbewijzen van de horloges hebben geen betrekking op de aankoop van de horloges door verdachte, maar dit betreffen aankoopbewijzen van de verkoper. Het hof vindt het niet aannemelijk dat de horloges en diamanten zouden zijn betaald met een uitkering van de gemeente en oordeelt dat verdachte geen concrete, min of meer verifieerbare en op voorhand niet onwaarschijnlijke verklaring heeft afgelegd. Ook ten aanzien van het bedrag van € 25.000,- oordeelt het hof dat verdachte geen concrete, verifieerbare verklaring heeft afgelegd. Hierbij speelt een rol dat verdachte pas op zitting in eerste aanleg een verklaring hierover heeft afgelegd, zonder onderbouwing. Ook heeft het hof niet uit de Italiaanse stukken kunnen afleiden waar het geld vandaan komt. En zelfs als hieruit zou blijken dat de schoonzoon geld van de verzekering heeft ontvangen in verband met het overlijden van zijn broer, dan betekent dit nog niet dat het bij verdachte aangetroffen geld van de schoonzoon is. In verband met de afwezigheid van een verklaring over de herkomst van de voorwerpen wordt verdachte veroordeeld wegens witwassen.