Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verscherpt cliëntenonderzoek notaris

Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23

In deze zaak gaat het om een notaris die o.a. heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU. Daarnaast heeft hij verzuimd verscherpt cliëntenonderzoek te doen, terwijl er sprake was van een verhoogd risico op witwassen vanwege risicofactoren met betrekking tot een aandelentransactie van een bouwbedrijf.

De verkoper van de aandelen, die ruim dertig jaar cliënt was van de notaris, had alle aandelen in het bedrijf overgedragen aan een 79-jarige koper die mogelijk dement was voor een bedrag van € 7.500,-. Die koopsom wordt echter nooit betaald. Ook waren er geen recente jaarcijfers beschikbaar, waren recente jaarcijfers niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en was er sprake van een fors negatief eigen vermogen van het bouwbedrijf. Daarom had de notaris volgens de Kamer verscherpt cliëntenonderzoek moeten doen. Verder had de notaris de transactie als ongebruikelijk moeten melden vanwege meerdere indicatoren. Zo was de koper mogelijk katvanger, sloot de transactie niet aan bij het sociaal economisch profiel of de leeftijd van de koper en was er sprake van een afwijkende marktprijs van de aandelentransactie. Dat de notaris maatregelen heeft getroffen ter verbetering van de naleving van zijn Wwft-verplichtingen weegt de Kamer mee in zijn voordeel. De notaris krijgt een waarschuwing.

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek is voldoende bij cliënten met een laag risico op witwassen. Op grond van een risicobeoordeling moet worden vastgesteld of een verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk is. Dit geldt ook voor natuurlijke personen die al langere tijd cliënt zijn. Een risicoprofiel kan immers wijzigen gedurende een cliëntrelatie. Dat geldt dus ook voor iemand die al dertig jaar cliënt is. In dit geval was verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk. De Leidraad naleving Wwft voor notarissen biedt praktische handvatten met cliëntgebonden, transactiegebonden en geografische risicofactoren.