Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wwft en personeelsgebrek

ECLI:NL:TADRSHE:2023:126 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 23-397/DB/LI/D

In deze zaak verwijt de deken een advocaat dat hij in strijd heeft gehandeld met de Wwft in het kader van het beheren van gelden (art. 1a, lid 4, aanhef en onder c, onder 1⁰, onder ii). De zaak wordt voorgelegd aan de tuchtrechter.

Er zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd. We bespreken hier alleen de tekortkomingen in het kader van de Wwft. In meerdere dossiers is geen cliëntenonderzoek gedaan en ontbreekt een opdrachtbevestiging met daarin een Wwft-paragraaf.

Het gaat meer specifiek om de volgende tekortkomingen:

  • Er zijn dossiers aangetroffen met de aanduiding Wwft, terwijl er geen sprake was van een Wwft-plichtige dienst en andersom.
  • Niet in alle gevallen is vastgesteld waaruit de dienstverlening bestaat.
  • In sommige dossiers ontbreekt een risico-inschatting t.b.v. het cliëntonderzoek.
  • Identificatie en verificatie van cliënt zijn niet altijd afgerond voordat de zakelijke relatie is aangegaan.
  • Niet altijd is duidelijk per welke datum de dienstverlening is begonnen.
  • Identificatie en verificatie van de UBO zijn niet afgerond.
  • Er is niet aantoonbaar onderzocht of de cliënt en/of de UBO een politiek prominent persoon (PEP) is.

De advocaat heeft aangegeven dat naleving van de Wwft de afgelopen jaren niet zoveel aandacht heeft gehad vanwege o.a. groot personeelsverloop. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om het kantoor Wwft compliant te maken.

De tuchtrechter legt de maatregel van schorsing in de uitoefening van de praktijk op voor de duur van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk (ook gebaseerd op andere overtredingen door de advocaat).

De advocaat in deze zaak is Wwft-plichtig, omdat er sprake is van het beheren van (derden)geld, zoals genoemd in art. 1a, lid 4, aanhef en onder c, onder 1⁰, onder ii). De Wwft is niet voldoende nageleefd. Personeelsgebrek ontslaat een advocaat niet van het naleven van de Wwft.

Meer lezen over Wwft-plichtige diensten van advocaten kan hier.