Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wwft verplichtingen kansspelaanbieder

Rechtbank Rotterdam, 21 december 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:13280

De kansspelautoriteit (Ksa) heeft geconstateerd dat een kansspelaanbieder de Wwft heeft overtreden door structureel tekort te schieten in de naleving van cliëntonderzoek en het doen van meldingen ongebruikelijke transacties bij de FIU. Daarom heeft de Ksa een aanwijzing gegeven aan de aanbieder om de Wwft-overtredingen te beëindigen. De vraag die voorligt is of deze aanwijzing terecht was.

Ten aanzien van het cliëntenonderzoek geldt dat het uitoefenen van controle op de speler en zijn of haar transacties een onderdeel hiervan is. In dit geval heeft de kansspelaanbieder geen goed beeld gehad van de risico’s van een gast en niet goed kunnen inschatten welke risico’s deze gast opleverde, waardoor niet periodiek kon worden getoetst of de gast nog voldeed aan het risicoprofiel. Ten aanzien van het niet melden van ongebruikelijke transacties gaat het om transacties waarbij de zakelijke relatie is beëindigd wegens een witwasvermoeden en om transacties waarbij er sprake is van de objectieve indicator (contante transacties van € 10.000,- of meer). Het feit dat de transacties alsnog zijn gemeld maakt volgens de rechtbank niet dat de Ksa geen aanwijzing had mogen opleggen. Onverwijld melden kan immers niet met terugwerkende kracht. Volgens de rechtbank was de aanwijzing aan de kansspelaanbieder terecht.

De Wwft kent een risicogebaseerde benadering. De mate van bereidheid tot acceptatie van risico’s op witwassen is afhankelijk van de risico bereidheid (risk appetite) van de kansspelaanbieder. Dit betekent dat als de kansspelaanbieder ervoor kiest om spellen aan te bieden of spelers te accepteren met een hoog risico op witwassen, zij aanvullende maatregelen moet nemen om deze hogere risico’s te mitigeren. Kansspelaanbieders moeten de vaststelling en de beoordeling van de risico’s op witwassen vastleggen en actueel houden.

Deel deze pagina