Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Yab Yum witgewassen?

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele circuit hadden er een vinger in de pap. Onlangs viel de naam van de seksclub weer voor de rechter, ditmaal in verband met witwassen.[2] Wat is er afgelopen jaren allemaal gebeurd rondom het bordeel en is er witgewassen?

In 2009 komt de seksclub voor de rechter, als procederende partij tegenover de gemeente Amsterdam.[3] Yab Yum mocht sinds 2007 haar prostitutie- en horecabedrijf niet meer uitbuiten. De gemeente had de vergunningen ingetrokken, omdat er een ernstig gevaar was dat de vergunningen ook zouden worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Er deden namelijk verhalen de ronde dat de nieuwe eigenaar Yab Yum niet op geheel zuivere wijze in 1999 had overgenomen van Theo Heuft en beruchte figuren zouden het voor het zeggen hebben in het bordeel. Hennie Vittali kreeg het bordeel via zijn bedrijf Devargarden B.V. in handen na er 4 miljoen euro voor te hebben betaald, terwijl Heuft er in eerste instantie 9 miljoen euro voor vroeg.[4] Een aantal notoire Amsterdammers klaren de klus om het bordeel voor een schijntje over te kunnen nemen. Sam Klepper, John Mieremet en de Hells Angels zetten Theo Heuft onder druk. De bordeeleigenaar is zijn leven en dat van zijn familie niet zeker. Hij wordt bedreigd en afgeperst en uiteindelijk wordt Yab Yum voor 4 miljoen euro verkocht aan het bedrijf van Vittali. Deze heeft op zijn beurt ook connecties met de Hells Angels, aangezien zijn zwager, Harrie Stoeltie, de voormalige vice-president is van de Amsterdamse afdeling van de motorclub. Na de overname wordt Stoeltie bevorderd tot hoofd beveiliging van Yab Yum.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn bovenstaande feiten aannemelijk en dat er sprake is geweest van bedreiging en mogelijke afpersing met als doel het verkrijgen van Yab Yum uit handen van Theo Heuft. De vrees van de gemeente dat de vergunningen mede gebruikt zullen worden voor het plegen van strafbare feiten, is dan ook terecht vindt de Afdeling. Mede vanwege de band met de Hells Angels die hun invloed laten gelden in de seksclub. De motorclub was betrokken bij de overname van het bordeel en daardoor is Yab Yum binnen de invloedssfeer gebracht van het criminele circuit, aangezien meerdere leden van de Hells Angels en de organisatie zelf regelmatig in verband worden gebracht met strafbare feiten. De vergunningen zijn terecht ingetrokken volgens de hoogste bestuursrechter.

Justitie vindt de goedkope overname verdacht en start in 2010 het onderzoek ‘13Basket’ om te ontdekken of Yab Yum is witgewassen en of Vittali niet de rechtmatige koper was, maar slechts een stroman. Terwijl dit onderzoek loopt, verkoopt Vittali Yab Yum in 2011.

In de jaren daarna, in 2015 en 2016, worden er door andere eigenaren nog pogingen gedaan om de exploitatievergunningen weer terug te krijgen. Tevergeefs, de smet op de naam van Yab Yum is niet meer weg te poetsen. Witwassen, valsheid in geschrifte en de afpersing en bedreiging blijven in verband staan met het bordeel en de vrees voor strafbare feiten blijft bestaan.[5]

Dan terug naar het heden, de recentste ontwikkeling bij Yab Yum. In een langlopend onderzoek met vermoedens van witwassen, deed de rechtbank in Amsterdam dan eindelijk uitspraak.[6] Heeft Hennie Vittali Yab Yum witgewassen, doordat het bedrijf uit misdrijf afkomstig is?

Het strafrechtelijk onderzoek naar de overdracht van Yab Yum in 1999 aan Hennies bedrijf Devagarden, is gestart naar aanleiding van de bestuursrechtelijke procedure met betrekking tot de benodigde vergunningen voor het exploiteren van Yab Yum. Zoals hierboven genoemd, oordeelde de Afdeling in 2009 dat het aannemelijk is dat er bedreiging en afpersing heeft plaatsgevonden om Yab Yum van Heuft te verkrijgen. Deze strafbare feiten komen ook in de strafzaak weer uitgebreid aan bod.

Volgens het OM hebben Vittali en zijn bedrijf Devargarden B.V. zich met de aankoop van Yab Yum schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Onder andere de Hells Angels hebben Heuft gedwongen om Yab Yum tegen een te lage waarde en zonder gebruikelijke zakelijke voorwaarden over te dragen aan het bedrijf van Vittali, Devagarden B.V. De bedreigingen zijn na de verkoop opgehouden. Genoeg aanwijzingen volgens het OM dat Yab Yum afkomstig is uit enig misdrijf, namelijk de afpersing en bedreiging.

Toch concludeert de rechtbank dat Yab Yum niet afkomstig is uit misdrijf, omdat niet kan worden vastgesteld dat Heuft door de afpersing en bedreiging de zaak heeft overgedragen. De feiten zijn niet voldoende voor een causaal verband tussen de afpersing en bedreiging en de uiteindelijke verkoop van Yab Yum aan Vittali. Niet vaststaat dat de bedreiging en afpersing is gericht op het overnemen van Yab Yum door Vittali of dat het alleen ging om geld, zoals Vittali zelf verklaarde. Het kan niet bewezen worden dat Yab Yum uit enig misdrijf afkomstig is. Devagarden B.V. wordt volledig vrijgesproken.[7] Vittali wordt ook vrijgesproken voor het witwassen van de rechten op Yab Yum.[8]

Vittali wordt wel veroordeeld voor het gewoontewitwassen van 1,3 miljoen gulden tussen 2004 en 2016. Hij verklaart te weten dat Theo bedreigd werd. De 1,3 miljoen gulden heeft hij ontvangen vanuit drie leningsovereenkomsten die uiteindelijk een gift zijn geworden. Hij heeft dit geld geleend van een drugscrimineel, alhoewel hij zelf verklaart geen idee te hebben van het criminele verleden van zijn zakenpartner. De leningsovereenkomst wordt gezien als een verhullende handeling en Vittali heeft het bedrag witgewassen door het te gebruiken.

De rechtbank acht het bewezen dat de 1,3 miljoen gulden is witgewassen. Er is geen duidelijk gronddelict. De leningen zijn verkregen van een veroordeelde drugscrimineel. Vittali had verder geen zakelijke banden met hem en toch heeft de drugscrimineel hem een groot bedrag ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van zekerheidsstelling. Er was geen verplichting tot rentebetaling of aflossing. Dit zorgt voor een zeer stevig vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig is. Vittali geeft geen verklaring over de legale herkomst van het geld. Alleen dat hij niet op de hoogte was van het drugsverleden van zijn geldverstrekker. Volgens de rechtbank is er nooit sprake geweest van een lening. De leningsovereenkomsten zijn vals en de notariële akte die opeens boven water kwam, waarin stond dat het geleende geld een gift werd, verscheen pas nadat duidelijk was dat het onderzoek zich op de overeenkomsten richtte. Ze zijn gebruikt om de werkelijke aard en herkomst van het geld te verhullen. De rechtbank vindt dat het niet anders kan zijn dan dat de 1,3 uit misdrijf afkomstig is en is witgewassen. Het is geen gewoontewitwassen, want los van deze drie bedragen, is Vittali geen nieuwe bedragen meer gaan witwassen. Uiteindelijk krijgt hij een taakstraf van honderd uur. Omdat de redelijke termijn is overschreden, het oude feiten zijn en er wordt rekening gehouden met zijn leeftijd (73 jaar). Vittali wordt dus veroordeeld, maar Yab Yum blijft buiten schot.

Rechtbank Amsterdam, 18-12-2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:6337.

[1] Normaliter geven we rechtspraak geanonimiseerd weer. Over de betreffende rechtszaken is echter zoveel in het nieuws gekomen en in de krant geschreven, dat de namen bekend zijn en hiermee geen nieuwe informatie of gegevens worden gepubliceerd.

[2] Het Parool, ‘OM wil boete en jaar cel voor eigenaar luxebordeel Yab Yum’, 2020.

[3] ECLI:NL:RVS:2009:BJ1892.

[4] Het Parool, ‘Hennie Vittali vrijgesproken van het witwassen van luxebordeel Yab Yum’, 2020.

[5] ECLI:NL:RVS:2016:3375.

[6] ECLI:NL:RBAMS:2020:6337.

[7] ECLI:NL:RBAMS:2020:6337.

[8] ECLI:NL:RBAMS:2020:6339.

Op deze pagina