Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Aard en omvang criminele bestedingen Nederland

Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen werd gevraagd hoe zij met hun (criminele) geld omgaan en wat zij in hun omgeving zien gebeuren.

De omvang van witwassen in Nederland in 2014 wordt geschat op 16 miljard euro. Het overgrote deel, 9,1 miljard euro, zou de instroom zijn van witwasgeld uit andere landen. In 2006 werd het totale bedrag geschat op 18,5 miljard. Echter werd voor de huidige berekening gebruik gemaakt van een andere berekeningsmethode en kunnen de cijfers niet één op één worden vergeleken. Lees het rapport hier. 

Volgens witwasexpert Edwin Kruisbergen, werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, rammelt de schatting van 16 miljard. Volgens hem komt de vraag om te weten hoeveel er wordt witgewassen voort uit een begrijpelijke behoefte, maar is deze vraag ongeschikt bij de huidige stand van kennis over het onderwerp. Hij pleit daarom voor een aanpak gebaseerd op feiten en geeft argumenten waarom de onderzoeksresultaten niet betrouwbaar zijn. Het artikel van Edwin is hier te lezen.