Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Artikel ESG en witwassen

Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel leggen AMLC collega Ruut Regtering en hoofd van het AMLC Suzanne Visser de link tussen het ESG-kader (kaders op de gebieden milieu, sociaal en governance) en witwassen. Vervolgens wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de inzet van het strafrecht mogelijk en wenselijk is in ESG-situaties en welke aspecten van het strafrecht daarbij in ogenschouw moeten worden genomen.