Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:

Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10

Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie (art. 2d Wwft). Die compliancefunctie is gericht op het controleren van de naleving van wettelijke regels en interne regels die de instelling zelf heeft opgesteld. Instellingen met een zekere omvang zijn verplicht om een compliance- en auditfunctie te hebben.

Volgens Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) was de voorziening van het kantoor niet adequaat en niet passend bij de omvang van het kantoor om intern en op anonieme basis een Wwft-overtreding te melden. Het kantoor is het daar niet mee eens. De functie was immers belegd bij een bestuurslid dat verantwoordelijk was voor financiën en bedrijfsvoering. Daarnaast beschikte het kantoor over een Wwft-commissie met meerdere leden en een voorzitter waar medewerkers van het kantoor Wwft-gerelateerde zaken konden melden, zoals ongebruikelijke transacties.

De Kamer concludeert dat het feit dat de compliancefunctie werd uitgeoefend door een van de notarissen en niet door een functionaris van buiten, niet maakt dat de rol van de Wwft-voorzitter per definitie ontoereikend is. De commissie bestond immers uit meerdere leden. Ook was er een auditfunctie binnen het kantoor. De leidraad laat volgens de Kamer voor het notariaat de mogelijkheid open om de auditfunctie te vervullen door een internal auditor.

Op deze pagina