Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Contante betaling advocaat

Een advocaat heeft contant geld van een cliënt aangenomen. Het gaat niet om een al te groot bedrag, maar het oordeel van de tuchtrechter is duidelijk. Uitgangspunt is dat betalingen giraal plaatsvinden tenzij feiten of omstandigheden contante betaling rechtvaardigen, en boven de 5.000 euro per jaar vindt overleg met de deken plaats (art. 6.27 Verordening op de Advocatuur). In deze zaak zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat sprake was van een uitzonderingssituatie. Dat de advocaat niet zelf om de contante betaling zou hebben gevraagd, doet niet ter zake.

Raad van Discipline Amsterdam 24-08-2020

ECLI:NL:TADRAMS:2020:190