Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

De Europese Raad heeft AML-pakket aangenomen

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een:

  1. Verordening (directe werking); een single rulebook met regels die van toepassing zijn op meldplichtige instellingen in alle lidstaten.
  2. Richtlijn (omzetting in nationale wetgeving nodig) met onder meer regels voor toezichthouders en bevoegdheden voor FIU's alsook bepalingen over nationale registers zoals het UBO-register; deze richtlijn wordt ook wel aangeduid met AMLD6.

De tekst zal nu in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt en in werking treden. De antiwitwasverordening wordt 3 jaar na inwerktreding van toepassing. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om bepaalde delen van de antiwitwasrichtlijnen om te zetten, en drie jaar voor de rest. De AMLA wordt in Frankfurt gevestigd en wordt medio 2025 operationeel.

Hier is een toelichting te lezen.

In een AMLC-podcast gaat Melissa van den Broek (KPMG) op dit AML-pakket in. Zij neemt ons mee in een flink aantal relevante wijzigingen. Host van de podcast is Erik Reissenweber. De podcast is hier te vinden.

Deel deze pagina