Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij DNB geregistreerd en is daarmee in overtreding van de Wwft. In dit artikel geven we vanuit ons perspectief context bij de waarschuwing van DNB.

Registratieplicht cryptodienstverleners
Op 21 mei 2020 is de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn 2018/843 (AMLD5) geïmplementeerd in de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Eén van de op 21 mei ingevoerde artikelen in de Wwft is artikel 23b van de Wwft. Dit artikel verplicht dienstverleners die in of vanuit Nederland cryptodiensten aanbieden om zich te registreren bij DNB. Het gaat om aanbieders van wisseldiensten - virtuele valuta naar fiduciair geld en/of andersom - en aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta.

Tijdens het registratieproces dienen aanbieders van cryptodiensten aan te tonen dat ze voldoen aan de Wwft en de Sanctiewet 1977. Een toetsing van geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuurders van de crypto-aanbieder maakt deel uit van het registratieproces.

Register cryptodienstverleners en Binance
DNB houdt een openbaar register bij van aanbieders van cryptodiensten. 25 verschillende partijen zijn op 18 augustus 2021 opgenomen in dat register. Op de website van Binance is het in Nederland mogelijk gebruik te maken van de cryptodiensten van Binance, terwijl Binance niet bij DNB is geregistreerd en kennelijk ook geen registratieverzoek bij DNB heeft ingediend. DNB constateert derhalve dat Binance niet voldoet aan de Wwft.

Binance is overigens ook niet bij de Nederlandse KVK geregistreerd. Maar dat is voor de waarschuwing van DNB niet relevant; het ontbreken van een KVK-registratie laat onverlet dat een cryptoaanbieder zich bij DNB moet registreren ex art. 23b Wwft.

Cryptodiensten en integriteitsrisico’s
Virtuele valuta of crypto’s worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Met name de virtuele valuta die een hoge mate van anonimiteit bieden, worden gezien als risico. Daarnaast worden losgeldbedragen die worden betaald in verband met ransomware aanvallen vaak opgevraagd in de vorm van virtuele valuta.

Op het moment dat illegaal verkregen vermogen weer omgezet wordt in fiduciair geld, zoals de euro, dan dienen aanbieders van cryptowisseldiensten ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit op basis van artikel 16 van de Wwft.

Bronnen:
-Waarschuwing DNB
-Website Binance
-Register DNB met aanbieders cryptodiensten

Op deze pagina