Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

ESG criteria en witwassen

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) zich tot witwassen in het licht van nieuwe EU-regelgeving? In de nieuwe EU richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van witwassen van geld worden 22 gronddelicten genoemd die kunnen leiden tot witwassen. Sommige van die gronddelicten zou je ESG-onderwerpen kunnen noemen, denk aan milieudelicten of kinderarbeid. Naast de richtlijnen op witwasgebied, werkt de EU ook aan een pakket met richtlijnen op het gebied van ESG.

Suzanne heeft voor het voetlicht gebracht hoe ESG-onderwerpen binnen de sfeer van het witwasdelict kunnen komen, en wat dat kan betekenen voor bedrijven. Een zeer interessant onderwerp waar we als AMLC graag snel met een verdiepend artikel op terugkomen.