Ga direct naar de inhoud

Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen

Publicatiedatum 10-01-2019, 9:05

Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven ook als gronddelict aangemerkt kunnen worden en dat eenvoudig witwassen ofwel 'self laundering' strafbaar wordt gesteld. Nog noemenswaardig in de toelichting bij de richtlijn: 'Om ervoor te zorgen dat strafrechtelijke maatregelen tegen het witwassen van geld doeltreffend zijn, moet, rekening houdend met alle relevante omstandigheden en bewijzen, een veroordeling mogelijk zijn zonder dat daarvoor exact dient te worden vastgesteld met welke criminele activiteit het voorwerp is verkregen, of zonder dat er sprake dient te zijn van een eerdere of gelijktijdige veroordeling voor die criminele activiteit.' De richtlijn is op 2 december 2018 in werking getreden en moet uiterlijk op 3 december 2020 zijn omgezet in nationale regelgeving. De richtlijn zal in Nederland niet tot aanpassing van wetgeving leiden.

Op deze pagina