Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

FATF evaluatie Nederland

De Financial Action Task Force (‘FATF’) heeft op 24 augustus jl. een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens.

Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. De financiële taskforce betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als een robuust systeem en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten. Het systeem loopt ook voorop wat betreft publiek-private samenwerking en informatiedeling ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Tegelijkertijd komt de FATF met een aantal aanbevelingen. Zo constateert de taskforce dat Nederland zich nog meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Een andere verbetering die de FATF voorstelt, betreft de naleving van de Wwft door niet-financiële beroepsgroepen zoals notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Meer informatie volgt in de volgende AMLC nieuwsbrief. Je kunt een samenvatting van het rapport hier lezen.

Deel deze pagina