Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

FATF-evaluatie Nederland

De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens een vast stramien. Er wordt gekeken naar zowel de implementatie van aanbevolen maatregelen (40 Recommendations) als effectiviteit (11 Immediate Outcomes) van het land bij de bestrijding van witwassen, terrorisme financiering en proliferatie.

Nederland is in de periode van 27 oktober tot 18 november jl. bezocht (on-site) als onderdeel van dit proces door ‘financial, legal and law enforcement experts’ uit Oostenrijk, België, Brazilië, Hong Kong, China, Japan en het sultanaat Oman. Met ondersteuning van 3 secretariaatsleden van de FATF. De experts waren voorafgaand aan het bezoek al voorzien van de nodige documentatie; ruim 2000 pagina’s tekst en onderbouwing, 200 casusbeschrijvingen en 54 beschrijvingen van projecten en samenwerkingsverbanden). Dus voldoende stof voor inhoudelijke gesprekken tijdens de gesprekken met 138 vertegenwoordigers van publieke partijen maar ook vertegenwoordigers van 38 private partijen. Tijdens deze bijeenkomsten, die plaatsvonden op 146 meter hoogte op de 36e verdieping van het ministerie van Justitie en Veiligheid, werden dan ook veel vragen afgevuurd op steeds verschillende aanwezigen in heel veel bijeenkomsten. Maar de aanwezigen kregen ook de gelegenheid om zelf hun effectiviteit aan te tonen of melding te maken van eventuele problemen waar ze tegen aan liepen. De omstandigheden waren niet ideaal vanwege Covid, maar met aanpassingen van iedereen en meer dan 100 zelftests is het gelukt… De FATF bedankte Nederland en alle personen die een bijdrage geleverd hadden dan ook expliciet voor deze flexibiliteit maar vooral ook de gedegen voorbereiding en alle stukken en toelichtingen die geleverd waren.

Hoe nu verder? Het specialistenteam had voorafgaand aan de on-site al een eerste concept-reactie gegeven op basis van de 40 recommendations die met name zien op de wetstechnische verankering in Nederland, en gaat dit stuk nu aanvullen tot een totaalrapportage waarbij ook op de 11 onderdelen gekeken wordt naar de effectiviteit van de aanpak in Nederland. De verwachting is dat begin Q 1-2022 het eerste concept van het team aan de Nederlandse vertegenwoordiging aangeboden wordt en dat uiteindelijk in juni 2022 op een plenaire vergadering van de FATF het rapport definitief vastgesteld wordt (en voor publicatie vrijgegeven). Het is dus nog even wachten op het eindoordeel en de aanbevelingen die Nederland zal gaan krijgen. Maar we houden je op de hoogte! Mocht je meer informatie willen over het proces van de mutual evaluations, klik dan hier of beluister de verschillende AMLC-podcasts over dit onderwerp via je favoriete podcast-app.