Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Handel PGP telefoons

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115

Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de bankrekeningen van verdachte en zijn echtgenote gestort. Dit geld werd steeds uitgegeven. In 2015 heeft de Rabobank de bankrekening beëindigd omdat verdachte weigerde uitleg te geven over de herkomst van het geld. Bij de Belastingdienst was geen legaal inkomen bekend van verdachte en zijn echtgenote. De verdachte handelde in PGP-telefoons. Het is een feit van algemene bekendheid dat PGP-telefoons voornamelijk in het criminele circuit worden gebruikt. Omdat niet duidelijk is waaruit de contante stortingen afkomstig zijn, doorloopt de rechtbank het stappenplan. Op basis van het voorgaande wordt een witwasvermoeden door de rechtbank aangenomen.

Dat betekent dat van verdachte een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring over de herkomst van het geld wordt verwacht. Verdachte heeft verklaard dat hij vanaf 2012 handelde in de verkoop en reparatie van PGP-telefoons. Hij kocht de telefoons voor € 800,- per stuk en verkocht ze € 1.200,- per stuk. Er werd altijd contant betaald. Daarnaast verdiende hij geld met het updaten en repareren van deze telefoons. Het verdiende geld stortte hij op de rekening van zijn echtgenote omdat zij alle rekeningen betaalde. Als voormalig boef verkocht hij met name aan boeven. Hij verkocht naar eigen zeggen ook aan niet-criminele gebruikers, maar weigerde hiervan namen te geven.

Dit wekt bevreemding, aldus de rechtbank. Verder hield verdachte geen enkele administratie bij van zijn telefoonhandel. Omdat verdachte onvoldoende verificatiemogelijkheid heeft geboden voor de omvang van zijn legale telefooninkomsten volgt een veroordeling wegens witwassen.

De handel in PGP-telefoons is in beginsel niet illegaal, tenzij het uitsluitend wordt gebruikt door personen met het doel om het opsporen van misdrijven te verijdelen (ECLI:NL:RBROT:2021:9085 en ECLI:NL:RBDHA:2021:432 en ECLI:NLRBDHA:2019:14878). Aangezien de verdachte hier als voormalig boef toestellen verkocht aan criminelen, terwijl hij geen namen heeft willen noemen van niet-criminele klanten volgt er een veroordeling. Criminelen betalen immers doorgaans met (deels) van misdrijf afkomstig geld. En er zijn geen verificatie mogelijkheden geboden om de legale herkomst van de gelden te onderzoeken.