Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register

Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en daarin is ook het UBO-register onderwerp van gesprek. Eén van de discussiepunten is dat de ondergrens voor de inschrijving in het UBO-register zou moeten dalen van 25% tot 10% van het stemrecht of economisch eigendom. Daarnaast zou het te makkelijk zijn om onder het UBO-register uit te komen door een beroep te doen op de kans op gijzeling. Besproken wordt of personen de kans op gijzeling ook echt aan moeten tonen. Mogelijk zelfs periodiek. Ook wil de Europese Commissie dat het UBO-register voor iedereen openbaar wordt. Nu is de toegang beperkt tot een selecte groep mensen met een ‘legitiem belang’. Ten slotte staat het implementeren van een trustregister ter discussie. Nu moeten alleen landen waar trusts worden gesticht een trustregister bijhouden maar de Europese Commissie breidt dit graag uit tot landen waar trusts hun activiteiten ontplooien. Dit zou betekenen dat ook de Nederlandse overheid een trustregister moet oprichten. De verwachting is dat de nieuwe onderhandelingen dit jaar worden afgerond. Meer lezen? Klik dan hier.