Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jaaroverzicht 2017 FIU-NL

De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro. In 2017 werden in totaal 361.015 ongebruikelijke transacties gemeld, dit is een afname van 14% ten opzichte van 2016. Het jaar 2016 betrof een uitschieter, wat te verklaren is doordat er toen grote aantallen nameldingen werden verricht. Op de langere termijn is er een stabiele toename waar te nemen.

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties gerelateerd aan cryptocurrencies steeg van 300 naar 5.000 meldingen per jaar. Het overgrote deel hiervan (ongeveer 90%) ziet op het aankopen van Bitcoins. De stijging kan deels verklaard worden door het toenemende (criminele) gebruik van cryptocurrencies maar ook het lerende effect bij meldplichtige instellingen die ongebruikelijke cryptocurrency transacties beter herkennen.

De FIU-Nederland had in 2017 meer aandacht voor het gebruik van de verdacht verklaarde transacties. Zo zorgde zij voor een betere ontsluiting en toegankelijkheid van haar data zodat de opsporingsdiensten op een relatief eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van de financial intelligence.

Op deze pagina