Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie overzicht online gokken

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC

Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423

Rechtbank achtte wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen van een geldbedrag van € 300.000, nu dit geldbedrag geen legale herkomst heeft. De verdachte beschikte in het geheel niet over een legale bron van inkomsten waarmee hij deze uitgaven kon financieren en de verklaring van de verdachte dat de uitgaven bekostigd zijn met casinowinsten is op grond van de uitkomst van nader onderzoek ongeloofwaardig gebleken. Verdachte heeft namelijk verklaard dat het geld afkomstig was uit het casino, maar heeft verder op geen enkele wijze inzicht verschaft over de herkomst van het geld. Verdachte heeft niet geconcretiseerd welke bedragen wanneer, waar en hoe zouden zijn gewonnen. Hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen.

Hoge Raad 21 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:774

Het hof heeft vastgesteld dat verdachte samen met zijn echtgenote heeft kunnen beschikken over een contant geldbedrag van ruim € 65.000 waar geen legale inkomsten tegenover staan. Mede gelet op de verklaring van de verdachte over de verhouding tussen zijn bezoeken aan legale casino’s en illegale casino’s, kan het niet anders zijn dan dat verdachte ook aanzienlijke geldbedragen heeft gewonnen met pokerspellen bij gelegenheden als bedoeld in artikel 1 lid 1 aanhef en sub a WoK, namelijk het opzettelijk en zonder vergunning aanbieden van kansspelen. Die geldbedragen zijn naar het oordeel van het hof dan ook te beschouwen als afkomstig uit enig ‘misdrijf’. De Hoge Raad achtte dit oordeel echter niet zonder meer begrijpelijk. Door verdachte behaalde winsten vormen opbrengsten of verdiensten van ‘overtreding’, namelijk het gebruik maken van gelegenheid ex artikel 1 lid 1 aanhef en sub c WoK.

Rechtbank Oost-Brabant 20 december 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:6624

In de zaak Rykiel is onderzoek gedaan naar het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen en het witwassen van de hieruit voortvloeiende inkomsten. Er werd hierbij gebruik gemaakt van meerdere Payment Service Providers (‘PSP’s’) die contracten aangingen met de hoofdverdachten en op hun verzoek geld overmaakten. Directeur van een PSP is veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie en medeplegen van gewoontewitwassen, als feitelijk leidinggever. Verbergen of verhullen is niet vereist, nu het gaat om het voorhanden hebben van geldbedragen die afkomstig zijn van een misdrijf dat door anderen is gepleegd.

Rechtbank Noord-Holland, 6 september 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8638

Verdachte heeft samen met zijn partner en medeverdachte - in een periode van ruim drieënhalf jaar - een gewoonte gemaakt van witwassen. Verdachte heeft verklaard dat hij geld heeft gewonnen met gokken. Verdachte heeft geen stukken overgelegd waaruit gokwinsten blijken. De rechtbank stelt dat het een feit van algemene bekendheid is dat om te kunnen gokken inleggeld nodig is. Dit inleggeld was blijkens de bewijsmiddelen niet legaal voorhanden. Verdachte wordt veroordeeld voor (onder andere) (gewoonte)witwassen.

Hoge Raad 28 november 2017, ECLI:NL:PHR:2017:1469

Verdachte verklaart dat geld afkomstig is winsten behaald met gokken. Feit van algemene bekendheid dat het uitzonderlijk is dat persoon structureel nettowinsten behaalt met kansspelen. Bovendien verloor verdachte tijdens onderzoeksperiode met online kansspelen groter bedrag dan hij gewonnen heeft. De militaire kamer acht het dan ook niet aannemelijk dat verdachte herhaaldelijk substantiële, contante speelwinsten zou hebben behaald in het casino. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen.

Op deze pagina