Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Plan van aanpak witwassen

Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden.

In het plan worden 3 pijlers onderscheiden:

  • het verhogen van barrières om crimineel geld in het financiële stelstel te brengen
  • het vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht daarop
  • het versterken van opsporing en vervolging.

Voorbeeld van een concrete maatregel is het voornemen om een verbod in te voeren op contante betalingen boven de € 3.000 (pijler 1). Veel andere EU-landen kennen al beperkingen in contante betalingen boven een vastgesteld bedrag. Om een waterbedeffect te voorkomen vindt de regering het van belang ook in Nederland een dergelijk verbod in te voeren. De meldgrens voor contante betalingen, die nu geldt bij een bedrag van 10.000 euro of meer voor beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers of verkopers van goederen, komt hiermee te vervallen.

Waar we de vorige nieuwsbrief nog meldden dat vanuit de witwasbestrijding werd opgeroepen om het 500-eurobiljet niet meer als wettig betaalmiddel te accepteren, blijkt nu uit het plan van aanpak dat de regering zich inderdaad in Europees verband wil inzetten voor afschaffing van het 500-eurobiljet.

Deel deze pagina