Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Poortwachtersrol onvoldoende vervuld

ECLI:NL:TNORARL:2023:55

Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft.

Volgens BFT heeft de notaris:

  • nagelaten onderzoek te doen naar de beweegredenen voor het aankopen van aandelen en registergoederen, althans daarover is niets vastgelegd in de dossiers.
  • Geen cliëntenonderzoek gedaan bij het aannemen van nieuwe cliënten.
  • Geen voortdurende controle uitgeoefend op de zakelijke relatie en tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties om te verzekeren dat die overeenkomt met de kennis die hij heeft van de cliënt en diens risicoprofiel.
  • Uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transacties niet (onverwijld) gemeld bij FIU-Nederland.

Oordeel tuchtrechter

De tuchtrechter stelt vast dat de poortwachtersverplichtingen onvoldoende zijn vervuld door de notaris. De rechter uit zorgen over de inrichting van het kantoor van de notaris, nu de verantwoordelijkheid voor de Wwft-verplichtingen slechts bij één Wwft-functionaris is belegd. De notaris kon niet aangeven welke opleiding deze functionaris heeft gevolgd en heeft onvoldoende inzicht gegeven over de meest recente cursus of opleiding die hij zelf heeft gevolgd over de Wwft.

Omdat de klachten redelijk licht zijn geformuleerd en doordat er verbeteringen zijn doorgevoerd op het kantoor ziet de tuchtrechter reden om als maatregel een berisping op te leggen.

Op deze pagina