Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat verband veel kennis opgedaan over handelssectoren die we in opsporingsonderzoeken zijn tegengekomen. Denk aan de autohandel en de groente- en fruitsector. We hebben samengewerkt met financiële instellingen en kennen voornamelijk TBML-signalen die zijn voortgekomen uit transactiedata.

Maar er zijn meer relevante bronnen; denk aan fiscale data, of gegevens met betrekking tot (onlogische) goederenstromen bijvoorbeeld van de douane. In een land als Nederland waar dagelijks miljoenen goederen worden verhandeld, is het van belang om meer zicht te krijgen op deze bronnen. De komende periode gaan we dan ook investeren in het identificeren van de kwetsbare punten in de Nederlandse handelsstromen. We doen dit in samenwerking met onderzoeker Joras Ferwerda van de Universiteit Utrecht. Met deze samenwerking willen we zicht krijgen op verschillende vragen. Welke Nederlandse sectoren zijn gevoelig voor TBML en waarom? Waar kan de douane op letten bij de controle van export? Waar kunnen de sectoren zelf op letten? We maken voor dit project dankbaar gebruik van de ervaringen van HMRC (Her Masjesty’s Revenue & Customs) en de ABF (Australian Border Force). Deze werkwijze genereert naast kennis ook nieuwe signalen die door de opsporing verder onderzocht kunnen worden. Meer weten? Neem contact op met onze TBML-expert Tamara Pollard: tw.pollard-maijer@belastingdienst.nl

Deel deze pagina