Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281)
Een notaris is op grond van artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (hierna: WWFT) verplicht melding te maken van ongebruikelijke transacties. De rechtbank legde de notaris een geldboete op van € 50.000,- verminderd met € 2.500,-, omdat het ging om betrekkelijk oude feiten van inmiddels gemiddeld zes jaar geleden.

De notaris was in casu betrokken geweest bij het overdragen van registergoederen waarbij hij ten onrechte geen melding had gemaakt van ongebruikelijke transacties. De rechtbank was van oordeel dat de notaris wel melding had moeten maken, omdat:

  • niet alleen de enkele transacties ongebruikelijk waren, maar ook in onderlinge samenhang, waarbij hetzelfde patroon als ongebruikelijk had moeten worden aangemerkt;
  • de persoon die de transacties bij de notaris aanbracht een dubieuze reputatie had;
  • de koopprijs door een derde werd voldaan zonder dat daar een hypothecaire zekerheid tegenover stond.
Ondertekening

De rechtbank nam verder in haar overweging mee dat de notaris een publieke (poortwachters)functie vervulde en daarom op hem een maatschappelijke functie rustte. De rechtbank achtte het van algemeen belang dat zowel burgers als de overheid vertrouwen in een notaris kunnen stellen. De notaris heeft echter dit vertrouwen geschonden en de mogelijkheid ontnomen om zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op criminaliteit en om achterliggende strafbare feiten op te sporen.

De veroordeling van deze notaris komt voort uit het niet-melders project. Dit is een project van opsporing, vervolging en toezichthouders waarbij het Functioneel Parket de zaken op zitting afdoet en het AMLC het project coördineert. Daarbij wordt samengewerkt met de Politie, de FIOD, de FIU-NL, Bureau Financieel Toezicht, Bureau Toezicht WWFT van de Belastingdienst, de AFM en DNB. In dit project worden elk half jaar zaken onderzocht waarbij (vermoedelijk) in overtreding met de WWFT is gehandeld. Deze zaken kunnen voortkomen uit lopende strafrechtelijke onderzoeken of worden aangebracht door de toezichthouders.

Mocht u vragen hebben of zaken willen aanmelden voor het niet-melders project, dan kunt u contact opnemen met het AMLC. U kunt een email sturen naar het volgende emailadres, AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl.