Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Voortgangsbrief aanpak witwassen

Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen.

De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de aanpak van witwassen in Nederland een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat de basis goed op orde is. Wel ziet het kabinet mede naar aanleiding van die onderzoeken op een aantal terreinen mogelijkheden voor verbetering. Die verbetering ziet op:

  • de toepassing van de risicogebaseerde aanpak; streng waar nodig en ruimte waar mogelijk. Daar waar nodig dienen poortwachters de kaders strikt toe te passen. Tegelijkertijd is het belangrijk om ruimte te bieden om de lasten en onevenredige effecten voor poortwachters en hun klanten te beperken. Het AMLC kijkt risico- en themagericht naar verdacht verklaarde meldingen en naar de mate van concreetheid en kansrijkheid van die meldingen voor de opsporing.
  • verduidelijking van regelgeving. De minister wil via voorlichting bijdragen aan verduidelijking van de regels omdat is gebleken dat poortwachters en toezichthouders hier behoefte aan hebben. Onduidelijkheden zorgen ervoor dat er onder poortwachters minder draagvlak is om de regelgeving goed toe te passen, of dat poortwachters er zekerheidshalve juist voor kiezen de regelgeving te strikt toe te passen. De verduidelijking ziet op de focus bij klantenonderzoek en de risico’s op witwassen, op verbetering van terugkoppeling van wat FIU-Nederland en bijzondere opsporingsdiensten doen en op voorlichting richting burgers zodat zij beter weten welke informatie ze moeten aanleveren.
  • toegang van het betalingsverkeer. Sommige sectoren hebben moeite met toegang tot het betalingsverkeer. Denk hierbij aan autohandelaren, stichtingen en sekswerkers. Er is in kaart gebracht van welke sectoren bekend is dat zij problemen ervaren, wat hier de oorzaken van zijn en welke acties worden ondernomen.
  • publicatie van statistieken om een bijdrage te leveren aan de monitoring van het functioneren van de aanpak van witwassen.

Eind van het jaar volgt er een nieuwe voortgangsbrief.

Deel deze pagina