Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking

In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd in het staatsblad. Op 1 januari 2017 worden de artikelen 420bis.1 en 420quater.1 toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht. Artikel 420bis.1 Sr luidt als volgt:

Witwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf wordt als eenvoudig witwassen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Voor schuldwitwassen geldt een vergelijkbaar artikel maar dan met een maximale gevangenisstraf van drie maanden of geldboete van de vierde categorie.

Beide wetsartikelen worden ook toegevoegd aan artikel 67 Sv wat de mogelijkheid biedt om bijzondere opsporingsmiddelen in te zetten en het wederrechtelijk verkregen voordeel af te pakken. De praktische gevolgen van de wetswijziging moeten nog blijken. Hierbij de link naar de wetswijziging en de publicatie datum inwerkingtreding.

De Hoge Raad heeft op 13 december 2016 een overzichtsarrest gewezen over witwassen in verband met deze wetswijziging (ECLI:NL:HR:2016:2842). In de volgende nieuwsbrief zal dit arrest bij de jurisprudentie nader besproken worden.

Op deze pagina