Ga direct naar de inhoud

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Publicatiedatum 31-10-2022, 11:36

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onderdeel van de bredere beleidsagenda aanpak witwassen, die op 13 september door de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd. In deze beleidsagenda wordt onder andere uitwerking gegeven aan recent gepubliceerde rapporten.

Uit onder meer deze (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de basis goed op orde is in de aanpak van witwassen. Wel is op een aantal terreinen verbetering noodzakelijk. De beleidsagenda gaat in op de prioriteiten en vervolgacties om verdere verbeteringen de komende periode te realiseren. Het kabinet gaat daar mee aan de slag, samen met publieke en private partijen. Je kunt hier meer lezen over de beleidsagenda aanpak witwassen.

Op deze pagina