Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro.

Cashlimiet  

Nu geldt nog dat beroepsmatige verkopers van goederen die 10.000 euro of meer contant ontvangen als Wwft-instelling worden aangemerkt. Zij moeten cliëntonderzoek doen en bij een vermoeden van witwassen (subjectieve indicator) de transactie als ongebruikelijk melden bij FIU-Nederland. Verkopers van onder meer auto’s, schepen en goud moeten, ook zonder vermoeden van witwassen, sowieso melden als het om een contante betaling van 20.000 euro of meer gaat. Die meldplicht komt met de invoering van de cashlimiet te vervallen.

Reden voor invoering van de cashlimiet is dat in de huidige situatie de cash aankopen onder de 10.000 euro uit beeld van de overheid blijven. Nu er in een flink aantal andere EU-landen al wel een cashlimiet geldt, wil de regering voorkomen dat criminelen naar Nederland uitwijken om hun criminele cash om te zetten. De cashlimiet wordt geregeld in de Wwft, adressant is de beroepsmatige handelaar. Die wordt verboden 3.000 euro of meer in cash te accepteren. Bureau Toezicht Wwft gaat hierop toezicht houden.

Overige maatregelen  

Daarnaast maken de voorgestelde maatregelen het mogelijk dat banken makkelijker transactiegegevens met elkaar kunnen uitwisselen, en worden Wwft-instellingen verplicht om bij verscherpt cliëntonderzoek te onderzoeken of de cliënt bij gelijksoortige Wwft-instellingen bekend is en bij die instellingen navraag te doen naar gebleken integriteitsrisico’s.

Tot slot

Belangstellenden kunnen tot en met 13-1-2020 reageren. Het concept-wetsvoorstel, de memorie van toelichting en informatie over de consultatie vindt u hier.

Deel deze pagina