Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

2de PPS Thematafel TBML succesvol

Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken, Accountantskantoren, FIU-NL, Douane, Belastingdienst, diverse opsporingsinstanties etc. Gezamenlijk kennis en expertise ontwikkelen en delen, fenomenen blootleggen en indicatoren vaststellen. Op 4 september heeft in dit kader de tweede thematafel in De Bilt plaatsgevonden, mede georganiseerd door het Combi team van FIOD en Politie. Een dag die startte met een presentatie over een onderzoek naar de toepassing van de blockchaintechnologie tbv het voorkomen, herkennen en bestrijden van TBML. Vervolgens is gezamenlijk op eerder geselecteerde deelonderwerpen gewerkt aan het in kaart brengen van enerzijds mogelijk interessante geld, goederen en documentenstromen.  Anderzijds de daarbij horende en reeds beschikbare en relevante kennis- en dataposities. Een succesvolle dag die zeker vervolg zal krijgen. Wilt u meer weten over TBML, klik dan hier voor de themapagina.