Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Advies AFM en DNB crypto’s

AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s.

Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een vergunningsplicht in te voeren voor aanbieders van omwisseldiensten tussen crypto’s en fiat geld, en bewaarportemonnees voor crypto’s. Door een vergunningstelsel wordt het mogelijk om partijen al aan de poort te toetsen, en indien nodig op voorhand te weren van de markt.

Dit gaat een stap verder dan de Europese richtlijn die wordt aangeduid met AMLD5 (Anti money laundering directive) die verplicht tot registratie van deze cryptodienstverleners. AMLD5 verplicht verder dat deze cryptodienstverleners risicoanalyses moeten doen, cliëntenonderzoek moeten uitvoeren, transacties van hun cliënten moeten monitoren en ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).

De minister van Financiën heeft op het advies gereageerd en heeft de vergunningplicht al verwerkt in een concept-wetsvoorstel dat ter consultatie is aangeboden (consultatietermijn inmiddels verlopen). De vergunning is specifiek gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en wordt geregeld in de Wwft. DNB wordt aangewezen als toezichthouder.

Op deze pagina