Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

AMLC goes Paris!

Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met zowel publieke- als private partners samenwerken, en anderzijds de FATF-werkzaamheden. AMLC-medewerker Tamara Pollard-Maijer geeft een toelichting op de FATF-meeting:

‘Vorig jaar zijn Nederland en Engeland gevraagd als co-leads voor het FATF TBML-project. De Engelse afvaardiging bestaat uit HM Revenue and Customs en de Nederlandse afvaardiging bestaat uit het AMLC en de Landelijk officier van justitie witwasbestrijding.

Om input te verkrijgen op het onderwerp hebben wij twee questionnaires opgesteld. Een voor de publieke- en een voor de private sector van de FATF-lidstaten. De vragen in de questionnaires hebben betrekking op de vragen wat de lidstaten zien op het gebied van TBML, of er samenwerkingsverbanden zijn, waar de FATF op zou moeten focussen etc. Om input vanuit de private sector te vragen is relatief nieuw in de FATF-werkwijze, maar volgens ons in het kader van TBML onmisbaar. Vanuit de hele wereld zijn de questionnaires beantwoord. Die voor de private sector kunnen nog ingeleverd worden tot eind van de maand. Nadat we de questionnaires geanalyseerd hadden, bleek al snel dat er een viertal discussiepunten uit kwamen. Hierover wilden we graag in klein comité met het projectteam spreken en in groter comité tijdens de RTMG (risk, trends, methods group) van de FATF. In deze RTMG zitten ruim 40 lidstaten en een aantal organisaties als de Wereldbank, de Egmont Group en de WCO.

Deze meetings vonden afgelopen week plaats in Parijs. De uitkomsten liggen volledig in lijn met ons beoogde resultaat. Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten is in gezamenlijkheid met alle FATF-lidstaten besproken dat het rapport zich moet gaan focussen op de nieuwe TBML-methoden en technieken in plaats van inzoomen op bepaalde sectoren en goederen. Dit is een bewuste keuze. Immers elk goed is eigenlijk wel geschikt voor TBML. Voorbeelden van zowel high value - low volume als high volume - low value goederen kwamen voorbij. Daarbij is TBML een hele adaptieve manier van witwassen. Waar we vandaag een casus zien met mobiele telefoons, kunnen dat morgen agrarische producten zijn. We kunnen al wel verklappen dat de cash integratie methode, die wij als Nederland zo graag beschreven willen hebben in verband met Nederlandse onderzoeken, veel bijval kreeg uit andere lidstaten en eindelijk de erkenning krijgt die zij verdient. Wat de lidstaten gemeen hebben, is dat ze in de uitvoering van TBML-onderzoeken allemaal tegen uitdagingen lopen. Zo starten veel onderzoeken als TBML maar eindigen ze veelal anders. Dit geeft de complexiteit goed weer.

Wij hebben deze FATF-bijeenkomst als heel interessant ervaren. TBML wordt een steeds belangrijker agendapunt, meer en meer lidstaten zien de ernst en complexiteit van TBML zaken. Er volgt in het voorjaar nog een JEM (joint expert meeting). Er wordt nog onderzocht hoe de resultaten van de questionnaire voor de publieke sector het best kunnen worden verwerkt en hoe deze gedeeld kunnen worden. In de zomerperiode ronden we de nieuwe FATF rapportage af. Wordt vervolgd!

Deel deze pagina