Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten de partijen het bedrijfsproces, de gelegenheden, de signalen en faciliteerders in kaart. Hierdoor ontdekten ze welke barrières opgeworpen kunnen worden om de criminaliteit te verstoren. De partijen gaan nu aan de slag met de barrières.

Fraude en witwaspraktijken tegengaan

Auto’s uit het buitenland kunnen via alternatieve verkoopkanalen geïmporteerd worden. Deze alternatieve verkoopkanalen worden ook wel de ‘grijze markt’ genoemd. Hierbij kan sprake zijn van btw- en bpm-fraude. Daarnaast gebruiken criminelen deze parallelle import om illegaal verdiend vermogen wit te wassen. Het Anti Money Laundering Centre wil deze praktijken graag tegengaan.

Verschillende publieke en private partijen betrokken

Om inzicht te krijgen in de manier waarop parallelle import wordt misbruikt, is het CCV ingeschakeld. Onder begeleiding van het CCV hebben publieke en private partijen hiervoor een barrièremodel ontwikkeld. Hieraan deden onder andere de Belastingdienst, het Anti Money Laundering Centre, de Financial Intelligence Unit - Nederland, het Landelijk Intelligence- en Expertisecentrum Voertuigcriminaliteit en de vier grote banken mee.

Inzicht in het bedrijfsproces om barrières op te werpen

Deze partijen hebben gezamenlijk het bedrijfsproces van deze criminelen in kaart gebracht. Ze hebben gebrainstormd over de gelegenheden die door verschillende partijen geboden worden, de signalen die opgevangen kunnen worden en de faciliteerders die de criminelen bewust of onbewust helpen. Vervolgens hebben ze nagedacht over de barrières die de afzonderlijke partijen op kunnen werpen. In de afsluitende sessie hebben de partijen verschillende stappen in het bedrijfsproces en daarbij horende barrières geprioriteerd. Met deze barrières gaan de deelnemende partijen de komende tijd aan de slag om zo gezamenlijk de criminaliteit die gepaard gaat met de parallelle import van auto’s beter en effectiever te bestrijden. 

Wat is een barrièremodel?

Criminaliteitsfenomenen bestaan, omdat criminelen geld willen verdienen. Om geld te kunnen verdienen, hebben criminelen een verdienmodel nodig. Het CCV gaat met een barrièremodel na hoe het verdienmodel in elkaar zit. Hierbij kijken we naar het bedrijfsproces van een crimineel. We gaan na welke afzonderlijke stappen een crimineel moet zetten om een crimineel feit te laten slagen. Per stap brengen we in kaart welke faciliteerders en gelegenheden het delict mogelijk maken en welke signalen kunnen duiden op de criminele activiteit. Hierdoor ontdekken we welke barrières we kunnen opwerpen om het werk van de crimineel te verstoren.

Meer weten over de automotive sector? Klik dan hier.