Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april jl. is deze richtlijn door het Europees Parlement aangenomen. Lidstaten moeten, nadat de richtlijn ook in de Raad is aangenomen, de richtlijn nog implementeren in nationale regelgeving. De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer bij brief van 8 maart 2018 hierover als volgt geïnformeerd:

Om de integriteit van het financieel stelsel te borgen, is het van belang om witwassen en ander oneigenlijk gebruik van cryptovaluta tegen te gaan. Daarbij moet in het bijzonder de omzetting van cryptovaluta naar reguliere valuta niet ongemerkt kunnen plaatsvinden. Om die reden heeft Nederland zich in Europa actief ingezet voor een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Met deze wijziging worden de regels die gelden voor banken en andere financiële ondernemingen ook van toepassing op omwisselplatforms voor cryptovaluta en aanbieders van digitale bewaarportemonnees (o.a. voor cryptovaluta). Concreet betekent dit dat de cliëntenonderzoeksverplichtingen, waarbij onder meer de identiteit van de cliënt moet worden vastgesteld, ook gaan gelden voor deze instellingen. Daarnaast moeten deze instellingen zich registreren, voldoen aan betrouwbaarheids- en geschiktheidsvereisten en ongebruikelijke transacties melden bij de nationale Financial Intelligence Unit (FIU). Rekening houdend met het gebruikelijke traject voor de totstandkoming van wet- en regelgeving hoop ik dat deze nieuwe regels eind 2019 in werking kunnen treden.

Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, wordt op dit vlak aan de weg getimmerd. In Oostenrijk zijn er plannen om deelnemers aan de Bitcoinmarkt de handel die €10.000 overstijgt te laten melden bij de FIU, gelijk aan de handelaren in grote waarde zoals goud. Ook in Australië worden 'digital currency exchanges' op korte termijn verplicht zich te houden aan anti-witwaswetgeving die dwingt tot het verzamelen van klantinformatie, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties.

Deel deze pagina