Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Factsheet National Risk Assessment witwassen

Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt o.a. gemeld dat het UBO-register op 27 september a.s. live zal gaan. De brief met bijlagen is hier te vinden. Zoals bekend is een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak dat de risico’s op witwassen in kaart worden gebracht en wordt gekeken of die risico’s ook voldoende worden gemitigeerd. Hiertoe is in 2017 het eerste National Risk Assessment opgesteld (klik hier); het tweede NRA is vorige week als bijlage met het PvA naar de Tweede Kamer gestuurd (hier te vinden). Gebleken is dat witwassen via virtuele valuta’s, handelsconstructies, ondergronds bankieren en offshore vennootschappen behoren tot de grootste witwasrisico’s in Nederland. Hoe werkt dat nou precies met het in kaart brengen van die risico’s?  Experts hebben de mogelijke impact van witwasmethoden afgezet tegen de effectiviteit van beleidsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwassen. Het gaat om witwasrisico’s met de grootste resterende potentiële impact. Eerst zijn door een groep deskundigen, waaronder onze collega Dick Crijns, de witwasdreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben op een schaal van 1-100. Daarna is de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding van witwassen bepaald. De resterende potentiële impact is de impact van de dreigingen die overblijft, nádat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht. De uitkomst is de volgende infographic:

Klik hier om de NRA factsheet te openen.

Let wel op dat dit de NRA van 2019 betreft en niet van het jaar 2020. Dit betekent o.a. dat bij mitigerende maatregelen de in 2020 aangenomen wetgeving nog niet is meegenomen. Zo zie je dat virtuele valuta’s een grote resterende potentiele impact heeft, maar bij tegenmaatregelen is de onlangs geïmplementeerde AMLD5 met daarin o.a. de meldplicht voor exchanges nog niet meegenomen.