Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Geld verdienen met pokeren

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3450

In deze zaak deed verdachte meer contante uitgaven dan kan worden verklaard op basis van zijn legale inkomen. Hij zegt het geld te hebben verdiend met pokeren. De vraag is of zijn verklaring voldoende concreet, min of meer verifieerbaar en op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijk is.

Stappenplan

Er is geen direct bewijs voor een brondelict. Toch kan witwassen worden bewezen als het niet anders kan dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het OM moet dit bewijzen. Een nauwkeurig aangeduid misdrijf hoeft niet te worden bewezen, maar er moet wel worden vastgesteld dat het voorwerp 'uit enig misdrijf afkomstig' is.

Allereerst moet bij toepassing van het stappenplan een witwasvermoeden worden vastgesteld op basis van feiten en omstandigheden. Omdat de legale inkomsten van verdachte hier niet in verhouding staan tot de contante uitgaven, is volgens het hof een witwasvermoeden gerechtvaardigd. Op basis daarvan mag van verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het voorwerp. Zo'n verklaring dient concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk te zijn.

Verklaring verdachte

De verdachte heeft verklaard dat hij zijn geld heeft verdiend met inkomsten uit pokerwedstrijden. Hij verwijst hierbij naar bankrekeningen waarmee uitgaven zijn gedaan voor pokeren en casinobezoeken. Ook zou uit openbare bronnen blijken dat hij bij pokerwedstrijden aanwezig is geweest. Verdachte verwijst hierbij naar een arrest van gerechtshof Amsterdam waarin een professioneel pokerspeler is vrijgesproken van witwassen, omdat een legale herkomst niet kon worden uitgesloten.

Oordeel hof

Het hof oordeelt dat het op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is dat verdachte in de betreffende periode (hier ruim drie jaar) € 94.039 heeft verdiend met pokeren. Tot dit oordeel komt het hof, omdat verdachte alleen heeft geconcretiseerd dat hij verdiensten had, maar heeft nagelaten om duidelijkheid te geven over de omvang van de mogelijk legale verdiensten. Verdachte heeft - anders dan in het arrest waarnaar wordt verwezen - geen concrete stukken kunnen overleggen waaruit blijkt hoe, wanneer en waar hij grote bedragen heeft gewonnen, en als professioneel pokerspeler bekend staat. De verklaring is volgens het hof onvoldoende onderbouwd.

Daarnaast zegt het hof dat het OM op basis van de verklaring van verdachte niet zonder meer nader onderzoek naar de verklaring heeft kunnen en moeten verrichten, naast het reeds gedane onderzoek naar de financiële positie van verdachte.
Omdat er wel aanwijzingen zijn dat verdachte pokerwinsten heeft verkregen uit - een beperkt aantal - legale pokerwedstrijden, kan niet worden uitgesloten dat een klein gedeelte van het geld niet uit enig(eigen) misdrijf afkomstig is. Maar omdat die verdiensten niet in verhouding staan tot het geld uit misdrijf, oordeelt het hof dat sprake is van vermenging. Het hof veroordeelt verdachte voor het witwassen van €94.039.

Dit arrest is in lijn met andere jurisprudentie over gokwinsten als verklaring voor de herkomst. Verklaringen zonder concrete onderbouwing zijn in de regel niet concreet en verifieerbaar of ze zijn op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Wij vermoeden dat hierbij ook een rol speelt dat het een feit van algemene bekendheid is dat het uitzonderlijk is dat een persoon structureel nettowinsten behaalt met kansspelen.
Verder blijkt ook uit andere jurisprudentie dat het doen van nader onderzoek door het OM niet voor de hand ligt als een verdachte geen aanknopingspunten geeft om zijn/haar verklaring nader te onderzoeken.

Raadpleeg het AMLC stappenplan rechtspraak product voor meer handvatten bij verklaringen van verdachten. Gokwinsten is één van de categorieën in ons kennisproduct (inloggen vereist). Nog geen inloggegevens? Registreren kan hier (alleen overheid).